Fiction Express és una plataforma de lectura interactiva creada per millorar la competència lectora mitjançant el poder de la participació.